Lose ruimte      
            

HarDesign, al meer dan 10 jaar ervaring!

HarDesign Visual Development

Welkom,
U heeft een idee, initiatief of een ontwerp. U heeft het idee zelf helder voor ogen, maar uw doelgroep uw idee uitleggen is lastig zonder een visueel voorbeeld. HarDesign helpt u met het ontwikkelen van uw idee naar een concept. HarDesign kan u door het proces van idee tot eindproduct lozen, met de daarbij behorende tussenstappen.

Een idee alleen is vaak niet genoeg uw doelgroep/investeerders aan te spreken. Een idee moet communiceerbaar worden. Door uw idee visueel te ontwikkelen wordt het een concept en krijgt het idee vorm waardoor het zichtbaar is voor de doelgroep. Als u een concept wil laten werken zal het in ieder geval 3 factoren moeten bevatten:

1
Validatie: wat is het idee en welk beoogd resultaat wil er gehaald worden?

2
Briefing: aan welke eisen en kwaliteit dient het idee te voldoen?

3
Draagvlak: sluit het idee aan bij de doelgroep?De 4 stappen

Idee:
Met het idee begint het allemaal. U heeft een idee dat u wilt ontwikkelen voor een doelgroep of investeerders.
Conceptontwikkeling:
Tijdens de concept ontwikkeling wordt het idee getest en een programma van eisen opgesteld. Er worden scenario’s bekeken en de voor en tegens worden afgewogen.
Prototypeontwikkeling:
Nadat het concept ontwikkeld is, wordt er een prototype gemaakt. Aan de hand van een prototype kan er worden bekeken of het idee aanslaat bij de doelgroep of investeerders. Het prototype kan worden bijgeschaafd en verbeterd, zodat het u een optimaal eindresultaat krijgt.
Eindproduct:
Als het prototype uitontwikkeld is en aan alle eisen en kwaliteiten voldoet, kan de productie van het eindproduct worden opgestart. Dit kan onder begeleiding of er worden bestanden opgeleverd zodat het eindproduct in productie genomen kan worden.

Wat kan HarDesign voor u betekenen:

HarDesign kan u helpen bij het ontwikkelen van het concept op basis van uw idee. Het ontwikkelen van uw idee wordt altijd volgens hetzelfde plan gedaan. Er wordt over elke fase nagedacht. Of het nu een klein of een groot project wordt, de werkwijze is hetzelfde. HarDesign kan u helpen met een deel van de ontwikkeling tot het ontwikkelen van idee naar concept en eindproduct.

Of het nu gaat om het verzorgen van uw huisstijl(dragers), website, augment reality of het maken van een 3D model.

HarDesign zorgt voor uw complete Visual Development.